عرضه کننده نرم افزارهای حسابداری مالی و صنعتی

9351915297(98+)

زیر سیستم جامع کنترل تولید و بهای تمام شده

قیمت : 9,850,000 تومان

ترازسنگ

زیر سیستم جامع کنترل تولید و بهای تمام شده

زیر سیستم جامع کنترل تولید و بهای تمام شده

ویژگی های محصول :

نرم افزار ترازسنگ حسابداری معادن سنگ صنايع سنگ معدن سنگ سنگبری